Clip: Phục chế tuốc nơ vít Weltrekord 1891 vạn năng của Đức

Chiếc tuốc nơ vít vạn năng có khả năng vặn đảo chiều và trợ lực được tìm thấy trong tình trạng người ta không con nhận ra nó.

Người Đưa Tin