Video: Sư tử chạy rẽ đất vì bị nghìn con trâu vây bắt

Phát hiện ra đồng loại đang bị sư tử không chế, đàn trâu rừng hàng nghìn con nháo nhác nhưng cũng bắt đầu kéo đến giải nguy cho đồng loại.

Đời Sống Pháp Luật