Video: Báo đốm dùng hết sức bình sinh để tha tê giác lên cây và cái kết lộn cổ xuống đất

Một con báo đốm đã săn được một con tê giác chưa trưởng thành. Kích thước, trọng lượng của con mồi lần này có lẽ còn nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể của báo đốm.

Đời Sống Pháp Luật