MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN (Số thứ 52): Đồng lòng sẽ sớm đẩy lùi đại dịch

Dịch Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam với làn sóng thứ 4 báo hiệu nhiều khó khăn và phức tạp trong điều kiện các nước láng giềng đang phải quay cuồng đối phó.

Người Lao Động