Clip: Chúa sơn lâm tự làm mình mắc kẹt trên cây cao

Bằng cách nào đó, con sư tử đực đã trèo lên gần ngọn cây cao nhưng không thể nào xuống đất.

Người Đưa Tin