Thấy rắn hổ mang phục kích, gà mái tung liên hoàn cước vào con mãng xà

Một con rắn hổ mang rón rén bò đến gần đàn gà con. Phát hiện con bò sát này, gà mẹ chạy nhảy tấn công rắn để bảo vệ đàn con.

24h
CSGT thông tin vụ bắt giữ 15

Người Lao Động