Video: Lợn rừng cao chạy xa bay, bỏ mặc "bạn tình'' bị sư tử cấu xé

Phát hiện thấy sư tử ập đến, một con lợn rừng đã nhanh chân chạy thoát, bỏ mặc đồng loại đối mặt với đàn sư tử đói.

Đời Sống Pháp Luật