Gần một tháng qua, tại khu vực hồ Đập Trén trên địa bàn thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Hồ này nằm dưới các mỏ đá đang khai thác rầm rộ lấy nguyên liệu cho dự án Nhiệt điện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).