Ngày 4/3, Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP.HCM cho biết, đã ban hành kế hoạch thực hiện giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM năm 2021.

Theo lộ trình giảm khai thác nước dưới đất giai đoạn 2021 – 2023 của UBND TP.HCM, tổng lưu lượng giảm khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM là 50.000m3/ngày. Trong năm 2021, dự kiến giảm khai thác 16.650m3/ngày.

Sở TN&MT TP.HCM cho biết cụ thể lượng khai thác nước dưới đất của hộ gia đình giảm 8.000m3/ngày; lượng khai thác nước dưới đất trong khu chế xuất, khu công nghiệp giảm 1.650m3/ngày; lượng khai thác nước dưới đất bên ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp giảm 3.000m3/ngày; lượng khai thác nước dưới đất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV giảm 4.000m3/ngày.

Khai thác nước dưới lòng đất tại TP.HCM. Ảnh: TGTT

Để thực hiện vấn đề nêu trên, Sở TN&MT TP.HCM cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức dừng khai thác, sử dụng nước dưới đất, trám lấp giếng theo quy định nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất, hạn chế các nguy cơ do khai thác nước dưới đất gây ra.

Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết, ở cấp cao hơn, Sở sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ TN&MT dừng cấp phép mới các công trình khai thác tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Tham mưu UBND TP.HCM, kiến nghị Bộ TN&MT dừng gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các công trình khai thác không đảm bảo điều kiện theo quy định; giảm lưu lượng các công trình khai thác hiện hữu không khai thác hết lưu lượng đã được cấp phép.

Riêng Sở TN&MT TP.HCM sẽ thực hiện dừng cấp phép, giảm lưu lượng khai thác 74 công trình với tổng lưu lượng giảm khai thác 8.650m3/ngày; Dừng cấp phép khai thác 2 công trình vởi tổng lưu lượng khai thác 4.000m3/ngày của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo lộ trình; giám sát việc chuyển sang công trình dự phòng phục vụ mục đích cấp nước an toàn của thành phố

Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác không phép. Đối với các trường hợp giấy phép còn thời hạn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, các nghĩa vụ nêu trong giấy phép.

Bình luận hot
Đinh Hằng Nga

Ứng dụng cập nhật tin tức rất kịp thời. Cảm ơn các bạn!

Phạm Minh Tuyết

Giữa vô vàn trang tin câu khách rẻ tiền may có ứng dụng này để đọc báo chính thống. Đưa tin nhanh và có chọn lọc!

Nguyễn Thiên Hương

Giao diện mượt mà dùng nhiều năm rồi rất ok