Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

TPO - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tiền Phong