Vì sao Thủy Tiên yêu Công Vinh bị gán là "điềm gở"?

Lê Công Vinh có thể nói "đổi đời" khi yêu Thủy Tiên, nhưng từng có thời điểm ca sĩ này bị gán là "điểm gở" của chồng.

Dân Việt