TPO - Quá trình thanh tra, cơ quan chức năng Đà Nẵng nhận thấy còn một số thiếu sót trong công tác quản lý trong việc giao đất, quản lý sử dụng đất, thu tiền sử đất, sử dụng hạ tầng và quản lý xây dựng tại khu đất hơn 7.000 m2 đường số 2, khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh.

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất, thu tiền thuê đất, tiền sử dụng hạ tầng và quản lý xây dựng đối với khu đất hơn 7.000 m2 đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh tại Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng, Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Thanh tra Đà Nẵng, quá trình thanh tra, cơ quan chức năng nhận thấy còn một số thiếu sót trong công tác quản lý trong việc giao đất, quản lý sử dụng đất, thu tiền sử đất, sử dụng hạ tầng và quản lý xây dựng tại đây.

Kết luận thanh tra đã kiến nghị Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng, Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệp đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc quản lý sử dụng đất, lập thủ tục truy thu tiền thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng và có phương án xử lý phù hợp đối với 2 doanh nghiệp đang sử dụng diện tích đất trên.

Thanh tra Đà Nẵng cho biết, sau khi công bố kết luận, Trưởng ban Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị đã nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận.

Nguyễn Thành

Bình luận hot
Đinh Hằng Nga

Ứng dụng cập nhật tin tức rất kịp thời. Cảm ơn các bạn!

Phạm Minh Tuyết

Giữa vô vàn trang tin câu khách rẻ tiền may có ứng dụng này để đọc báo chính thống. Đưa tin nhanh và có chọn lọc!

Nguyễn Thiên Hương

Giao diện mượt mà dùng nhiều năm rồi rất ok