6 sai lầm tai hại khiến chị em dù chăm chỉ cày cuốc vẫn chưa thể giàu

Phụ nữ nhất định phải có tiền để độc lập, không phải phụ thuộc vào ai, có thể tự chủ cuộc sống của mình. Đừng ép mình vào những kế hoạch siết chặt ngân sách hay tiết kiệm một cách tằn tiện. Tránh được những sai lầm sau đây là cách để chị em chi tiêu hợp lý hơn.

Eva