Những việc làm của người lớn khiến trẻ dễ nhiễm căn bệnh không thuốc chữa

Việc hôn trẻ, mớm cơm cho trẻ hay dùng chung đồ cá nhân… là nguyên nhân khiến trẻ nhiễm virus RSV, loại virus đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Eva