Chuyển đổi mã quyền lợi BHYT như thế nào?

Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, một số đối tượng được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã đối tượng, mã quyền lợi.

Người Đưa Tin