Đi mua đất chưa được, cặp vợ chồng "sập bẫy" chơi sóc đĩa

Nguyễn Văn Mạnh, 29 tuổi, rủ đôi vợ chồng đang tìm mua đất chơi sóc đĩa, để nhóm giang hồ vu cho họ chơi bịp, đánh đập, cướp hết tiền.

Báo gia đình