Hai đối tượng dương tính với ma túy, lận lưng 3 khẩu súng và 18 viên đạn

Minh khai nhận đã mua số vũ khí trên vào năm 2017 tại khu vực cửa khẩu Móng Cái với giá 100 triệu đồng nhằm mục đích vừa để phòng thân và để sưu tầm.

24h