Đây là ông vua gắn liền nhiều giai thoại khác nhau trong lịch sử như hoàng đế đầu tiên lấy vợ Tây, có 4 người con cùng làm vua Đại Việt.

Theo sách “Giai thoại Lịch sử Việt Nam”, Lê Hoàn của nhà Tiền Lê là vị hoàng đế đầu tiên của nước ta có con rể làm vua. Đó là vua Lý Thái Tổ, chồng của công chúa Lê Thị Phất Ngân. Theo sách “Lịch sử hiện đại của Trung kỳ”, Lê Thần Tông là vị vua đầu tiên của nước ta lấy vợ ở phương Tây. Trong số 4 vợ ngoại quốc của vua Lê Thần Tông, một người mang quốc tịch Hà Lan. Bà này vốn mang 2 dòng máu Hà Lan và Triều Tiên, tên là Onrona, con gái của Toàn quyền Hà Lan. Theo "Giai thoại Lịch sử Việt Nam", Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) là vị vua duy nhất của nước ta từng thi đỗ trạng nguyên. Ông thi đỗ trạng nguyên võ dưới thời vua Lê Uy Mục. Theo sách "Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn", Khải Định (vua thứ 12 của nhà Nguyễn) là bậc quân vương đầu tiên của nước ta đặt chân tới trời Âu năm 1922. Lê Thần Tông là vị vua duy nhất trong sử Việt có 2 giai đoạn làm vua nước Việt. Giai đoạn đầu kéo dài từ năm 1619 đến 1643 và giai đoạn sau từ năm 1649 đến năm 1662. Lê Thần Tông có 4 con làm vua, gồm: Lê Chân Tông, Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông, Lê Hy Tông.

Nguyễn Thanh Điệp (Theo Zing)

Bình luận hot
Đinh Hằng Nga

Ứng dụng cập nhật tin tức rất kịp thời. Cảm ơn các bạn!

Phạm Minh Tuyết

Giữa vô vàn trang tin câu khách rẻ tiền may có ứng dụng này để đọc báo chính thống. Đưa tin nhanh và có chọn lọc!

Nguyễn Thiên Hương

Giao diện mượt mà dùng nhiều năm rồi rất ok