Bên trong dự án hạng sang Grandeur Palace - Giảng Võ chuẩn bị mở bán

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ chuẩn bị mở bán sau khi hoàn thiện, có thể bàn giao ngay đã nhanh chóng thu hút giới thượng lưu quan tâm.

Báo Giao thông