Cuộc đua top 3 tỷ phú giàu nhất, vô tình nhưng vô cùng hấp dẫn

Cuộc đua 'tam mã' dù vô tình nhưng vô cùng hấp dẫn giữa bộ ba tỷ phú Nguyễn Phương Thảo – Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang.