Hà Tĩnh: Cả xã gọi nhau giải cứu 30 tấn dưa hấu cho vùng dịch Covid-19 ở Thạch Hà

Tại thôn bị phong toả xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), số lượng dưa hấu đến kỳ thu hoạch ở trên đồng lên tới hàng chục tấn. Hội viên nông dân, đoàn thanh niên, phụ nữ... đã cùng nhau ra đồng giải cứu cho nông dân.

Dân Việt