Chậm xử lý vi phạm dự án Bảy Hiền Tower, đội trưởng thanh tra quận… bị phê bình!

Sở Xây Dựng TP.HCM vừa có văn bản phê bình rút kinh nghiệm đối với công chức Đội thanh tra địa bàn quận Tân Bình thuộc Thanh tra Sở.

Dân Việt