Quảng Bình: Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi giúp nông dân tăng thu nhập mỗi năm

Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tập trung các giải pháp giúp nông dân, trong đó có các hộ nông dân nghèo xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, tăng thu nhập.

Dân Việt