PNJ báo lãi 200 tỷ đồng quý III/2020 nhờ tiết giảm chi phí

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu thuần đạt trên 3.922 tỷ đồng, không dịch chuyển đáng kể so với con số 3.934 tỷ đồng cùng kỳ 2019.

Dân Việt