Keo dán gạch – giải pháp cho các vấn đề ốp lát

Vật liệu và phương pháp thi công là yếu tố chính quyết định tính thẩm mỹ và bền vững của những công trình ốp lát. Công đoạn này cần chú trọng ngay từ đầu để hạn chế những sự cố phải sữa chữa tốn chi phí và thời gian về sau.

24h