Dừng hoạt động doanh nghiệp không bảo đảm quy định phòng chống dịch

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp không bảo đảm quy định phòng chống dịch COVID-19 sẽ phải dừng hoạt động. Huyện Cẩm Giàng cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn dừng tiếp nhận công nhân từ vùng, khu vực có dịch đến lao động, làm việc tại doanh nghiệp.

Sức khỏe đời sống
Ricons lãi thấp nhất 3 năm

An ninh tiền tệ