Gà không có một cọng lông, gà lùn, gà không đuôi và những giống gà kỳ lạ nhất trên thế giới

Tạp chí My Pet Chicken đã bình chọn 12 giống gà kỳ lạ nhất thế giới. Nước Nhật có giống gà đuôi dài vài mét, trong khi ở Mỹ có gà đẻ trứng màu xanh và nhiều giống gà lạ mắt khác.

Dân Việt