Khám phá giải pháp chăm sóc sức khỏe gia đình tiện lợi - Zoop Care

Theo thống kê, hiện nay trên cả nước có tới 50,000 phòng khám tư cùng hàng ngàn cơ sở spa, thẩm mỹ… Mức độ chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người Việt đang không ngừng tăng lên, dẫn đến sự cần thiết trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Sức khỏe đời sống