Vị thái giám gan to bằng trời, gian dâm với cả dàn phi tần của hoàng đế

Mới đầu, thái giám Lưu Khắc Minh chỉ dám dụ dỗ và nhúng chàm các cung cũ. Lâu dần, hắn lớn gan hơn, liền lôi kéo, cám dỗ cả các tần, phi.

Dân Việt