Bộ GD&ĐT quy định tiếng Hàn, Đức là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến 12

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn, Tiếng Đức – Ngoại ngữ 1 hệ 10 năm thí điểm. Điều đáng nói, trong đó quy định tiếng Hàn là môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.

Tiền Phong