Thí sinh cần làm gì để dễ trúng tuyển vào ĐH yêu thích?

"Bí quyết" để trúng tuyển vào trường ĐH yêu thích là thí sinh cần chọn nguyện vọng mình thích lên cao nhất, giảm dần theo theo thứ tự ưu tiên, không sắp xếp nguyện vọng theo khả năng trúng tuyển.

24h