Quá 2/3 thời gian, mới có gần 50% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học

Mặc dù đã quá 2/3 thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nhưng chỉ mới có gần 50% thí sinh đăng ký xét tuyển.

Đời Sống Pháp Luật