Nhà mạng Ấn Độ tránh dùng thiết bị Trung Quốc cho 5G

Các hãng viễn thông Ấn Độ tránh hợp tác với các nhà cung ứng viễn thông Trung Quốc cho dịch vụ 5G khi bắt đầu thử nghiệm tại đây.