Cụ chim cánh cụt bất ngờ lập kỷ lục Guinness

Sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt, cụ tổ chim cánh cụt nhận giấy chứng nhận của Guiness.

Người Đưa Tin