Mức hưởng BHYT trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh

Hộ khẩu ở một địa phương nhưng bảo hiểm y tế (BHYT) đang ở một địa phương khác, khi đi khám trái tuyến mức hưởng BHYT sẽ được tính thế nào?

Dân Việt