Đừng bao giờ xem thường trực giác của người phụ nữ

Trực giác của người phụ nữ là không thể xem thường được, họ đã nghi ngờ điều gì thì đến già họ cũng không quên.

24h