Trách nhiệm vụ phá rừng pơ mu Vườn quốc gia Hoàng Liên qua góc nhìn pháp lý

Theo luật sư, hành vi chặt, cưa các cây gỗ quý như pơ mu từ Vườn quốc gia Hoàng Liên sau đó mang ra ngoài để bán thương mại thu lợi phải được xác định là hành vi phá rừng.

Dân Việt