Trẻ sơ sinh đổ mồ hôi đầu nhiều khi ngủ có sao không?

Trẻ sơ sinh đổ mồ hôi đầu nhiều khi ngủ có sao không? Trẻ sơ sinh số trẻ đổ mồ hôi đầu ướt đẫm trong khi ngủ, đặc biệt là vào ban đêm. Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ có xu hướng đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm hơn người lớn.

Eva