Hai chị em họ tử vong thương tâm sau va chạm với xe ben

Sau cú va chạm với xe ben chạy ngược chiều, 2 chị em họ ở Cà Mau tử vong thương tâm.

Đời Sống Pháp Luật